Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 44 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng công cụ dự báo lũ đến hồ và cảnh báo ngập lụt khi xả lũ và do vỡ đập gây ra cho hồ chứa vừa và nhỏ

NGUYỄN HOÀNG SƠN, HOÀNG THANH TÙNG, LÊ KIM TRUYỀN, TRẦN KIM CHÂU

Tóm tắt


     Việt Nam có trên 6.500 hồ chứa thủy lợi có tác dụng rất lớn trong việc điều tiết dòng chảy phục vụ nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế. Tuy nhiên theo thời gian nhiều công trình cũng xuống cấp, thêm vào đó là những ảnh hưởng bất lợi của BĐKH, vì vậy an toàn hồ chứa là vấn đề được quan tâm hàng đầu của nhiều bộ ngành. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, nhất là trong mùa mưa lũ, việc dự báo lũ, cảnh báo ngập lụt do xả lũ và do vỡ đập gây ra có ý nghĩa rất quan trọng để xây dựng các phương án phòng chống lụt bão và vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả. Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả xây dựng công cụ dự báo lũ đến hồ và cảnh báo ngập lụt do xả lũ và do vỡ đập gây ra cho các hồ chứa vừa và nhỏ ở Miền Trung Việt Nam. Việc áp dụng thử nghiệm công cụ này cho một số hồ chứa cho thấy công cụ rất tiện lợi, có thể đưa ra những đánh giá nhanh mà không đòi hỏi phải có quá nhiều dữ liệu, đặc biệt là số liệu địa hình, rất phù hợp cho việc triển khai đánh giá cho các công trình hồ chứa được xây dựng trước đây với dữ liệu dùng để thiết kế bị hạn chế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941