Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 39 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ânh hưởng của việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước tới chế độ thủy văn nước ngầm và vấn đề xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước vùng đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Cao Đơn

Tóm tắt


        Đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận là một trong những đảo trọng điểm của Việt Nam về phát triển các lĩnh vực và có tiềm năng trở thành một trung điểm dịch vụ hậu cần. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng trên Đảo đã gây ra những tác động xấu ảnh hưởng đến nguồn nước như suy thoái, cạn kiệt và đặc biệt là khả năng xâm nhập mặn nguồn nước ngầm. Trong bài báo này, diễn biến chế độ thủy văn nước ngầm và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước tại vùng Đảo đã được nghiên cứu. Kết quả tính toán cho thấy động thái nước ngầm trên đảo biến đổi mạnh theo mùa và phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa và điều kiện thời tiết. Mức độ xâm nhập mặn phụ thuộc chủ yếu vào mưa và việc khai thác nước ngầm. Giải pháp kỹ thuật cũng đã được đề xuất để giảm thiểu tác động trên.

        Bài báo này là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững  tài nguyên nước ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển và hải đảo" mã số KC.08.TN01/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên", mã số KC 08/11-15.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941