T. 90, S. 2 (2014)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014

Mục lục

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG VNPT THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Như Phương Anh
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Như Phương Anh, Trần Thị Khánh Linh
NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ Tóm tắt
Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Thị Phương Thanh, Trần Đức Trí
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỦA TRUNG QUỐC - BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt
Hà Thị Hằng
Lợi ích – chi phí mô hình Biogas ở các nông hộ tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt
Phan Văn Hòa
Nâng cao chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trên địa bàn thành phố Huế Tóm tắt
Phan Văn Hòa, Ngô Thành
Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Thừa Thiên Huế Solution to attract investment into the economic zone Chan May - Lang Co, Thua Thien Hue Tóm tắt
Nguyễn Khắc Hoàn
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ SẢN XUẤT Ở TỈNH HẬU GIANG Tóm tắt
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM CÂY LÚA CỦA HỘ TRỒNG LÚA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Phan Thị Ánh Nguyệt
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI HẠN TÍN DỤNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Trần Quốc Dương
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CAO SU TIỂU ĐIỀN: TRƯỜNG HỢP HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM: TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH VAR Tóm tắt
Trần Đức Trí, Huỳnh Anh Thuận, Dương Bá Vũ Thi
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Tóm tắt
Lại Xuân Thủy
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU BẢO HIỂM LŨ LỤT DỰA VÀO CHỈ SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM LỰA CHỌN Tóm tắt
Bùi Đức Tính, Nguyễn Mạnh Hùng
ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG MANH MÚN ĐẤT ĐAI ĐẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Hùng, Dương Thị Tuyên
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TIẾN ĐỘ CẤP PHÉP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Văn Toàn, Lại Xuân Thủy
MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH VỚI MỨC CUNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Hồ Minh Trang
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT HỒ TIÊU Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Dũng Thể


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science