Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 74 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ ẨM CÒN LẠI CỦA CHÈ ĐEN THÀNH PHẨM ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

Đỗ Văn Chương

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm còn lại của chè đen thành phẩm đến chất lượng của chúng trong quá trình bảo quản, đã cho thấy độ ẩm cân bằng của chè phụ thuộc vào độ ẩm tương đối của không khí, độ ẩm cân bằng càng cao khi độ ẩm tương đối của không khí càng lớn. Chất lượng của chè giảm theo thời gian bảo quản và phụ thuộc vào độ ẩm ban đầu của chúng, độ ẩm ban đầu càng cao thì sự thay đổi chất lượng càng nhanh. Kết quả này đã giúp cho các cơ sở chế biến chè đưa ra ngưỡng độ ẩm còn lại của chè thành phẩm hợp lý nhất trong quá trình bảo quản, nhằm giữ chất lượng của chúng ổn định trong một khoảng thời gian nhất định, kết quả nghiên cứu này còn được bổ sung vào giáo trình kỹ thuật chế biến và bảo quản chè ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học trong cả nước mà trước đây chưa được đề cập.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980