S. 4 (2013)

Mục lục

Bài viết

Phát huy vai trò của vị trí địa lý, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trương Vĩnh Xuân, Trần Tuấn Minh 8-13
Hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng lúa ở Cần Thơ hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Phan Thuận 14-19
Thành phố Cần Thơ hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao Tóm tắt PDF
Dương Anh Đào 20-26
Thành phố Cần Thơ - Trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long xúc tiến xuất khẩu, tìm kiếm thị trường Tóm tắt PDF
Phan Như Nguyệt, Lưu Tiến Thuận 27-31
Đánh giá năng lực cạnh tranh của thành phố Cần Thơ thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghi 32-39
Ảnh hưởng của yếu tố tập quán truyền thống đến tâm lý người dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tóm tắt PDF
Phan Trung Hiền, Dương Văn Học 40-48
Vai trò của các hang động đá vôi trong phát triển du lịch huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Huỳnh Hoang Khả 4955
Mùa bão lũ ở nước ta Tóm tắt PDF
Trần Thạnh 56-59
Dấu ấn lịch sử qua câu đố dân gian Tóm tắt PDF
Lê Lam Hồng 60-61
Quán triệt nghị quyết mới về công tác dân vận của Trung ương Đảng - công chức, viên chức làm công tác dân vận càng nhiều hơn bao giờ hết Tóm tắt PDF
Huỳnh Thương 62-63
Cách mạng khoa học và công nghệ với nền giáo dục - đào tạo Tóm tắt PDF
Lương Sơn 64-66


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X